Save on skills. Reach your goals from $11.99
Sale!

Sıfırdan İleri Düzey SQL Eğitimi *Oracle*

0.00

SQL’i , meraklısı olan herkese öğretmeyi hedefliyoruz. (2022-2023 Müfredat Dersleri Sisteme Yüklenmeye Devam etmektedir)

Last updated on September 23, 2022 9:20 pm
Category:

Description

What you’ll learn

 • Oracle hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • SQL Developer üzerinde sorgu yazımı ve veritabanı mantığını kavrayacaksınız.
 • Oracle SQL eğitimini sıfırdan ileri seviye’ye kadar öğrenip veritabanı sorguları yazabileceksiniz.
 • Sistematik örneklerle desteklenmiş bu eğitimde kendinizi geliştirebileceksiniz.
 • Güncel örneklerden oluşan sorgularla sıkılmayacak ve zevkli bir eğitim macerasına atılacaksınız.
 • Kurs başlangıcı ve bitiminde artık Sql sorularını yanıtsız bırakmayacaksınız.

Oracle SQL Eğitimi : Sayısız örneklerle desteklenmiş bu eğitimde

 • Veri Tanımlama Dili (DDL),

 • Veri İşleme Dili (DML),

 • Veri Kontrol Dili (DCL),

 • İşlem Kontrol (TCL) komutlarını öğrenerek SQL sorgularını yazabilir hale geleceksiniz.

  Kurs kimler için uygun ? Kursumuza SQL öğrenmek isteyen herkes katılabilmektedir.

 • Bilgi işlem personeli olmak isteyen,

 • Oracle SQL diliyle rapor ve analiz sorguları hazırlamak isteyenler,

 • Veritabanı işleyiş mantığını merak edenler,

 • Sql alanında uzmanlaşma hedefi olanlar,

 • İleri seviye Sql bilgi sahibi olmak isteyen.

 • Yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız.

Oracle SQL Tutorial: In this tutorial supported with countless examples

Data Description Language (DDL),

Data Manipulation Language (DML),

Data Control Language (DCL),

By learning Transaction Control (TCL) commands, you will be able to write SQL queries.

Who is the course suitable for? Anyone who wants to learn SQL can join our course.

Those who want to be IT personnel,

Those who want to prepare report and analysis queries with Oracle SQL language,

Those who are curious about the database operation logic,

Those who aim to specialize in the field of SQL,

Those who want to specialize in SQL,

Those who want to have advanced knowledge of SQL.

Our friends who want to improve themselves in software.

Oracle SQL Tutorial: In diesem Tutorial unterstützt mit unzähligen Beispielen

Datenbeschreibungssprache (DDL),

Datenbearbeitungssprache (DML),

Datenkontrollsprache (DCL),

Durch das Erlernen von TCL-Befehlen (Transaction Control) können Sie SQL-Abfragen schreiben.

Für wen ist der Kurs geeignet? Jeder, der SQL lernen möchte, kann an unserem Kurs teilnehmen.

Diejenigen, die IT-Personal werden wollen,

Diejenigen, die Berichts- und Analyseabfragen mit der Sprache Oracle SQL erstellen möchten,

Diejenigen, die neugierig auf die Logik der Datenbankoperationen sind,

Diejenigen, die sich auf den Bereich SQL spezialisieren möchten,

Diejenigen, die fortgeschrittene SQL-Kenntnisse haben möchten.

Unsere Freunde, die sich im Bereich Software verbessern wollen.

Who this course is for:

 • Kendini geliştirmek isteyen herkes.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sıfırdan İleri Düzey SQL Eğitimi *Oracle*”

Your email address will not be published.