Save on skills. Reach your goals from $11.99
Sale!

SQL Server T-SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Eğitimi

9.99

Sıfırdan SQL Server T-SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Uzmanı Olun

Last updated on September 19, 2022 9:19 pm

Description

What you’ll learn

 • Veritabanı Kavramı
 • Veri Yönetimi
 • Veritabanı Tablolarının Tasarımı
 • SQL Server’ı Etkin Kullanmayı
 • T-SQL Sorgu Mantığı
 • Stored Procedure ve Fonksiyon Kullanımı

SQL Raporlama Veri Analizi Kursuna Kimler Katılmalı ?

Günümüzde raporlama, tüm kurumların kaçınılmaz ihtiyacı haline gelmiştir.

Bu kapsamda her kurumda verileri inceleyecek, analizini ve raporlamasını hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilecek personelin istihdamına gereksinim duyulmaktadır.

Bu iş tanımına dahil olan herkes SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Eğitimine katılabilir.

 • SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Eğitimi hedefi Veri girişi sistemini sağlıklı raporlamalar elde edebilmek amacıyla belli bir sistematik düzen dahilinde, akılcı şekilde yapılandırabilecek bilgi düzeyine erişmek.

 • Veri girişi, güncelleme, istenilen veriye ulaşma, dışarıdan veri alma, veri gönderme ve bu verilerin yazdırılması gibi temel işlevleri örnek veri tabanları hazırlatarak öğretmek.

SQL Nedir?

SQL, verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir dildir. SQL, kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir.

Transact-SQL

T-SQL, Microsoft ve Sybase’in ilişkisel veritabanlarıyla etkileşimde kullanılan SQL’e ait özel uzantısıdır.

SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Eğitimi Konuları;

 • Veritabanı Kavramı

 • Veri Yönetimi

 • SQL Veri Türleri

 • Neden Veritabanı Tercih Edilir?

 • Veritabanı Objelerine Yakından Bakış

 • Alan,Tablo,Kayıt,Veri,Veri Türü Kavramları

 • Veritabanı Bağlantıları

 • Veritabanı Tablolarının Tasarımı

 • SQL Sorgulama Dilinin Gelişimi

 • SQL Dilinin Syntax Yapısı

 • Sorgu Mantığı

 • SQL İle Seçme Sorguları

 • SQL ile Gruplama ve Filtreleme İşlemleri

 • SQL ile Aritmetik Fonksiyonların Kullanımı ve Mantığı

 • SQL ile Kategorik Veri Listeleme ve Gruplandırma

 • SQL ile Kriter Belirtme ve Kriterlerin Birbiriyle Bağlanması

 • SQL ile Şartlı Sorgulamalar ve Data Tagging, Sanal Alanlar Oluşturma

 • SQL Kullanarak Birden Fazla Tablo ile Aynı Anda Çalışma, Join Kavramı

 • Left, Right, Inner, Full Join Kavramları

 • MSSQL Server’ın Etkin ve Efektif Kullanımı

 • Fonksiyonlar ile Veritabanı Yönetimi

 • Stored Procedure Oluşturma, Kullanma, Güncelleme, Silme

 • Neden-Sonuç çözümlemesi yapmak

 • Finansal Çözümleme İşlevleri

 • Analiz ve Çözümleyici Uygulamaları

 • Tasarlanan Tablolar Arasındaki İlişkiler

 • Parametrik Sorgulamaların Kurguları

Who this course is for:

 • SQL Server Veritabanı Programlamayı Öğrenmek İsteyenler
 • SQL Server Yöneticisi Olmak İsteyenler
 • SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Uzmanı Olmak İsteyenler

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SQL Server T-SQL Veri Yönetimi ve Raporlama Eğitimi”

Your email address will not be published.